La capacitat per millorar ve determinada per la capacitat que tingues per canviar hàbits. "Si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat".

MANTENIMENT DE LA TUBA / BOMBARDÍMANTENIMENT ABANS DE COMENÇAR A TOCAR

●  APLICAR OLI ALS PISTONS
1. Desenrosca la tapa superior del pistó i tira d'ell completament en direcció recta cap a fora de la camisa del pistó fins que quede exposat aproximadament la meitat del pistó.
2. Aplica unes 10 gotes d'oli per a pistó. No apliques massa oli ja que el mecanisme perdrà eficàcia i precisió.
3. Gira lentament el pistó sobre la camisa fins que la guia del pistó se encaixe amb la ranura interior de la camisa.


Després d'haver enroscat bé la tapa del  pistó, acciona diverses vegades el pistó per a que l'oli es distribuïsca uniformement pel pistó.
Assegurat de que el número imprès en el pistó corresponga amb el número imprès en la camisa abans de tornar a posar el pistó en la camisa.●  LUBRICACIÓ DELS ROTORS (TUBA AMB CILINDRES) 

1. Extrau la tapa del cilindre, neteja i aplica un poc d'oli per a eixos de rotors en l'eix i en el centre del rotor.
 

2. Aplica un poc d'oli per a eixos de rotors a l'eix del rotor i al seu receptor.  Moga varies vegades la palanca per a que l'oli es distribuïsca uniformement.

3. Extrau la bomba del 1r pistó i introduïsca 5 gotes d'oli pels seus conductes. Moga l'instrument per a dirigir l'oli introduït als rotors. Moga varies vegades la palanca per a que l'oli es distribuïsca uniformement.


4. Repetix el pas anterior en les restants bombes/rotors.
5. Aplica un poc d'oli per a palanques en els eixos de les palanques.

●  AJUSTAR EL BROQUET
Introduix el broquet en la part d'inserció del tudell i gira'l mitja volta per a que este quede ben subjecte. Mai golpetges el broquet ja que corres el risc de que s'encaste en el tudell. Per a extraure'l gira novament el broquet.


MANTENIMENT DESPRÉS D'HAVER TOCAT L'INSTRUMENT
  
Quan hages acabat de tocar l'instrumento, extrau la humitat o brutícia de l'instrument.

●  MANTENIMENT DE LES BOMBES DELS PISTONS
1. Pressiona el pistó/palanca que corresponga a la bomba que desitges netejar i extrau la bomba. Si traus la bomba del pistó sense mantindre polsat el pistó, cau la pressió de l'aire dins del tub, creant una succió que pot causar mal funcionament en el pistó o danys en l'interior del tub.


2. Extrau la humitat de les bombes. Extrau també la humitat de la clau del desaigüe. Les bombes dels pistons estan fetes de bronze o de niquelat  que son excel·lents contra la corrosió, però és posible que es produïsca corrosió si es deixa la humitat dins de l'instrument durant períodes prolongats de temps.
●  LUBRICAR ELS PISTONS
Igual que hem fet abans de tocar l'instrument, aplica un poc d'oli per a pistons als pistons i mou-los cap a dalt i cap a baix diverses vegades.

●  LUBRICAR ELS ROTORS

Igual que hem fet abans de tocar el instrumento, aplica un poc d'oli per a rotors en els rotors i mou les palanques diverses vegades.

●  MANTENIMENT DEL POSO DE L'AGUA
1. Desplaça el poso de l'agua cap a l'esquerra o cap a la dreta per a alliberar-lo i després extrau-lo cap a abaix.
2. Elimina tota la humitat o greix del poso de l'aigua amb un drap.
3. Alinea els orificis del poso de l'aigua amb les guies de la part inferior dels allotjaments dels pistons i després desplaça'l cap a l'esquerra o cap a la dreta (qualsevol sentit val) per a tornar a col·locar-,
de la mateixa manera que ho havies fet al llevar-lo.


●  MANTENIMENT DEL COS
Frega amb cura la superfície de l'instrument amb un drap de neteja. Si la brutícia o les taques són persistents, podràs utilitzar els següents productes.
    - Per a acabats lacats: pany de neteja + netejador de lacats
    - Per a xapa platejada: pany per a plata + netejador per a plata


 MANTENIMENT A REALITZAR 1 O 2 VEGADES AL MES

●  MANTENIMENT DELS PISTONS I DE LES CAMISES 
Els pistons i les camises estan disenyats amb molt poca fulgura entre sí, per la qual cosa és molt important que estes peces de precisió es manipulen amb extrema cura.
1. Enrotlla la vara de neteja amb una camusa sense deixar a l'aire cap part metàl·lica.2. Sau la brutícia de l'interior de les camises. En els models equipats amb molls debaix dels pistons, extrau-los de la camisa abans d'efectuar la neteja.


3. Emplea una camusa per a traure la brutícia dels pistons.


4. Després d'haver aplicat olis per a pistons, retorna amb cura el pistó a la seua camisa corresponent. Assegura't de que la guia s'adapta correctament al mos. Després d'apretar bé la tapa del pistó, acciona diverses vegades el pistó per a que l'oli es distribuïsca uniformement.
●  MANTENIMENT DELS ROTORS I DE LES CAMISES 
Igual que s'ha fet abans i després de tocar l'instrument, aplica un poc d'oli per a rotors als rotors i a les camises. Aplica també un poc d'oli per a palanques a l'eix de la palanca.
 
●  MANTENIMENT DE LES BOMBES DELS PISTONS
1. Enrotlla la vara de neteja amb una camusa sense deixar a l'aire cap part  metàl·lica. El metall exposat a l'aire pot causar danys en l'instrument.2. Trau la brutícia de l'interior de les seccions interiors i exteriors de la bomba del pistó.
 

3. Utilitza una camusa per a traure la brutícia de la superfície de la bomba del pistó i aplica un poc de greix a la superfície de la secció interior de la bomba del pistó.


4. Mou diverses vegades la bomba del pistó cap a dins i cap a fora per a que el greix es distribuïsca uniformement.●  MANTENIMENT DE ALTRES PARTS
Utilitza una camusa fi per a netejar amb cura les parts que són dificils de netejar, com per exemple el colze de les bombes del pistó, etc.
MANTENIMENT A REALITZAR 2 VEGADES A L'ANY

●  NETEJA DE L'INSTRUMENT
1. Fes una barreja d'aigua amb sabó especial per a metalls utilitzant de 10 a 15 parts d'aigua tèbia (30 a 40°C) i 1 part de sabó especial per a metalls. Abans de posar l'instrument en la solució d'aigua amb sabó, extraga els pistons,  les parts de les camises i els cilindres.
2. Amb l'instrument fora de l'aigua, aplica un poc de solució d'aigua amb sabó a un netejador flexible i utilitza'l per a netejar l'interior dels tubs de l'instrument. 
 
3. Després d'haver netejat l'instrument, renta'l bé amb aigua neta de manera que no queden restes de la solució d'aigua amb sabó especial per a metalls.  Després  d'haver tret per complet tota la humitat amb una camusa, aplica oli i greix i torna a muntar l'instrument.


PRECAUCIÓ: Quan neteje les parts internes de una tuba de cilindres. No desmunte  mai els  rotors.  A més a més, quan netege els tubs amb agua, fes passar l'aigua per les bombes d'afinació en direcció oposta a la de la  circulació de l'aire. Si es fa passar aigua per l'instrument des del tudell, la  brutícia podria obstruir-se en els pistons causant un moviment defectuós.

●  NETEJA DEL BROQUET
  1. Remulla el raspall del broquet en una solució d'aigua amb sabó especial per a metalls i neteja l'interior del broquet amb con el raspall.


http://entubat.blogspot.com.es/2015/06/tubes-de-34-44-54-o-64-version-en.html     http://entubat.blogspot.com.es/2015/06/tubes-de-34-44-54-o-64.html
Versión española      Versió catalana

    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada