La capacitat per millorar ve determinada per la capacitat que tingues per canviar hàbits. "Si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat".

EL CAMÍ CAP A L'INSTRUMENT (Viatge a Ítaca)


Fruït de la continua preocupació i interès per establir des d'un principi uns adequats hàbits d'estudi nasqué aquesta infografia: el camí cap a l'instrument. En ella done constància de la importància que té el cantar i el treball de la vibració del llavis abans de passar a tocar amb l'instrument, ja que molts dels problemes més comuns en els alumnes més novells es poden corregir abans de passar a l'instrument, entonació invertida, manca d'aire, vibració deficient, etc...


He dividit per tant aquest itinerari en 4 estacions:
  1. Veu: en aquesta estació focalitzarem l'atenció en el desenvolupament del ritme i de l'entonació d'allò que ha de tocar posteriorment a l'instrument.
  2. Llavis: es buscarà una adequada posició dels llavis que contribuisca a desenvolupar una correcta vibració dels mateixos i una sonoritat plena.
  3. Boquilla: en aquest punt afegim el treball de broquet, per tant, prestarem atenció en la recerca d'una adequada embocadura que s'adapte a les característiques fisiològiques de l'alumnat.
  4. Instrument: finalment traslladarem a l'instrument tot el que s'ha treballat en els estadis anteriors.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada