La capacitat per millorar ve determinada per la capacitat que tingues per canviar hàbits. "Si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat".

TRENCACLOSQUES MUSICAL: PRINCIPI DE REPETICIÓ


Des de fa temps li vaig pegant voltes al cap amb l'idea d'aconseguir noves estratègies per a motivar als alumnes en la seua pràctica instrumental, però me n'he adonat que no tot està en dedicar-li temps al instrument, sinó que encara hi ha una cosa més important, aprofitar-lo.

En aquesta entrada intente aplicar de manera pràctica un dels principis en els quals base el procés d'aprenentatge i el qual constitueix un pilar fonamental per a consolidar l'aprenentatge, el principi de repetició

Una de les frases que més repetix als alumnes és: "si no canvies res, sempre obtindràs el mateix resultat". Així doncs, l'aprenentatge estarà determinat per la capacitat que tinga el alumnes per establir les modificacions i millores oportunes en la seua pràctica instrumental. Aquest canvis, sobretot els que fan referència a hàbits, requeriran en primer lloc de paciència i en segon lloc un nou hàbit sobre el qual sobreposar l'anterior. Aquest fet únicament es durà a bon terme mitjançant la repetició.

Vista la escassa motivació que tenen els alumnes per a la repetició, vaig dissenyar aquest infografia per fer-los entendre la necessitat d'aplicar el principi de repetició a 3 nivells diferents, en els quals en cadascun d'ells els objectius i les finalitats varien segons en quin nivell s'estiga. És de vital importància fer-los reflexionar sobre la importància del treball a nivell de compàs i del concepte de qualitat versus quantitat.

 • 1r nivell: treball minuciós a nivell de compàs. En aquest nivell, es tractarà d'establir les modificacions necessàries per a superar les dificultats que es puguen trobar a la partitura: registres, sonoritat, intervals, lligats, picat...


 
 • 2n nivell: treball a nivell de frase musical o pentagrama. Una vegada es disposen de les peces necessàries és moment d'ajuntar-les construint frases musicals. L'atenció la centrarem en establir punts de respiració, dominar les dinàmiques i els matisos.

   

  • 3r nivell: treball a nivell d'obra completa. En aquest nivell l'alumne ha de ser capaç de tocar tota l'obra sencera. Els punts d'interès seran aproximar-se al tempo marcar pel compositor i aconseguir un caràcter adequat a l'estètica de l'obra.

  No hi ha cap número màgic que establisca quantes vegades hem de repetir cada compàs o cada frase. El número de repeticions vindrà dictat per la pròpia dificultat que tractem de superar. Així doncs, si el compàs o el passatge no té cap dificultat o bé aquesta és baixa, amb poques repeticions serà suficient, en canvi, haurem de repetir més vegades per a aconseguir una bona interpretació en passatges de major dificultat.

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada