La capacitat per millorar ve determinada per la capacitat que tingues per canviar hàbits. "Si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat".

PARTS DEL BROQUET I


Aquesta és la primera entrada d'una sèrie de posts relacionats amb el broquet en els quals es tractarà d'oferir una primera pressa de contacte amb el broquet. Deixaré per a més avant l'anàlisi de com afecta cada part del broquet en el so.

El broquet és la part més important en els instruments de vent metall, ja que l'instrumentista fa vibrar els seus llavis per a produir el so en esta peça. És fonamental que el broquet s'ajuste per una banda a les característiques fisiològiques de l'instrumentista (llavis, dents, mandíbula....).

Imagina't per un moment a un maratonià. Què passaria si aquest correra amb unes sabatilles dos talles més grans, o bé amb unes sabatilles dos talles més menudes? De la mateixa manera, el broquet s'ha d'ajustar a les característiques físiques particulars de cada instrumentista.

Per una altra banda, el broquet ha de contribuir a obtindre el tipus de sonoritat que més s'ajusta a l'ideal sonor propi de cada l'instrumentista: so fosc, so brillant, articulacions més o menys directes, major o menor control  de les dinàmiques i dels lligats...

Per últim, el broquet a de garantir una plena sonoritat en tots els registres, de manera que aquests mantinguen el mateix "color" (timbre) en el tres registres. Ha de contribuir a obtindre una sonoritat més rica en el aguts en aquells instrumentistes amb major dificultat en aquest registre, o en el registre greu en aquells instrumentistes amb dificultats en aquest altre registre.


Per aquest motiu, es difícil trobar un broquet que s'ajuste adequadament a aquestes tres característiques abans esmentades: fisonomia, sonoritat i registre.


Una vegada ja entrats en matèria, veiem quines són les principals parts del broquet:
  1. Grossor de la vora (Rim width).
  2. Contorn de la vora (Rim contour).
  3. Vora interna (Inner edge of rim)
  4. Diàmetre interior (Inner rim diameter).
  5. Profunditat de la copa (Cap depth).
  6. Gola o coll (Throat/Bore).
  7. Tudell (Shank). 
  8. Con intern (Backbore).Tracta de comprovar el que has aprés en aquesta entrada identificant les parts del broquet en la aquest activitat.

No dubtes en deixar el teu comentari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada