La capacitat per millorar ve determinada per la capacitat que tingues per canviar hàbits. "Si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat".

LES PAUSES EN L'ESTUDI

Com diu la dita: "la pràctica fa mestres". I així és, ningú naix ensenyat. Sols amb pràctica i constància s'aconseguixen les coses. Però hi ha moments en que estudiar més realment no significa tocar millor, ja que si no s'estructura adequadament la sessió d'estudi no s'estarà optimitzant correctament el temps i no serà del tot productiu el temps emprat en l'estudi.

Per a entendre açò, dividiré la sessió d'estudi en 3 fases.
  1. Escalfament.
  2. Etapa productiva.
  3. Etapa destructiva.


1. ESCALFAMENT (COLOR BLAU)
Com en qualsevol esport, és fonamental realitzar exercicis que posen el cos en unes condicions òptimes per tal de rendir al 100% en l'estudi. D'aquesta manera s'han d'estructurar una sèrie d'exercicis de dificultat i d'exigència progressiva que contribuïsquen a preparar el cos per a la següent fase (la fase productiva). En aquesta etapa inicial són de gran utilitat realitzar exercicis tècnics de notes llargues, lligats, escales, picats, harmònics...

2.ETAPA PRODUCTIVA (COLOR VERD)
Una vergada el cos entra en aquesta fase, s'obri una finestra òptima per a construir aprenentatge, el cos és sensible a assimilar i interioritzar el que es treballa en aquesta sessió d'estudi. Generalment en aquesta fase l'ocupen els mètodes i les obres, però també es podrien incloure exercicis tècnics de major dificultat. Per tant, aquesta és la fase on es construir l'aprenentatge.

3. ETAPA DESTRUCTIVA (COLOR ROIG)
Passat un temps el cos es fatiga i es cansa. Si prolonguem l'estudi en aquesta fase no sols les errades es faran més freqüents en l'estudi, sinó que també tenim el risc de modificar aspectes relacionat en l'embocadura gens aconsellables que perjudicaran la interpretació. Un sobre esforç pot tindre conseqüències negatives en la pràctica instrumental en les futures sessions, ja que necessitarà més temps per a recuperar-se de la fatiga sofrida en la sessió anterior.


CONSELL:
Dit això, en l'estudi no sols és important dedicar-li temps a la sessió d'estudi sinó que és fonamental intercalar pauses. Aquestes pauses contribuiran a no fatigar al cos, però també a descansar aquella part psicològica implicada també en l'estudi. D'aquesta manera en funció del temps emprat en l'estudi es possible que s'intercalen diverses pauses de descans.


PAUSA PASSIVA O ACTIVA
A l'hora de parlar de pausa, particularment diferencie el que és una pausa passiva del que és una pausa activa.
  • Pausa passiva: consistix en descansar en repòs, per tal que el cos es recupere d'un esforç.
  • Pausa activa: consistix en realitzar activitats en les quals no intervenen les parts del cos fatigades. D'aquesta manera, mentre el cos es recuperar de la fatiga a la qual ha estat sotmès en l'estudies es treballen altres aspectes que contribuixen a millorar la practica musical. Alguns dels exercicis que es poden practicar en la pausa poden ser: exercicis de respiració i/o d'estirament.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada