La capacitat per millorar ve determinada per la capacitat que tingues per canviar hàbits. "Si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat".

MAPA D'AFINACIÓ


En aquesta entrada tractarem una activitat que anomene mapa d'afinació.

Consistix en anotar en el full quina és la tendència i el grau de desafinació de les notes. Mitjançant aquesta activitat l'instrumentista pren consciència de quina és la tendència* d'afinació de cada nota i de quina manera ha de corregir aquesta desviació.

En les anotacions utilitzarem un afinador cromàtic, el qual ens indicarà si la nota es queda alta o baixa, però també prestarem atenció al grau de desafinació de la nota, ja que quan més allunyat estiga l'indicador del centre més accentuada serà la desafinació de la nota. 

En les anotacions que fem al full indicarem quina serà la correcció que em d'aplicar a la nota. Per a les indicacions utilitzarem fletxes: cap amunt si em d'apujar la nota o cap abaix si em d'abaixar la nota. El grau de correcció que haurem d'aplicar l'indicarem amb la llargària de la fletxa, quan més llarga siga la fletxa significarà que major serà el grau de correcció que haurem d'aplicar.


 IMPORTANT:
Aquest mapa d'afinació per a que tinga major validesa haurem de repetir-lo en setmanes successives i extraure una mitjana dels resultats. Ja que si caiguem en l'error de sols realitzar una única vegada els resultats estan sota l'influx dels elements que influeixen en l'afinació (temperatura, tensió de l'instrumentista, moment del dia...) d'eixe dia en particular. Aquests elements poden variar notablement d'un dia a l'altre i per tant no ser vàlids per a la resta de dies.

Per altra banda cal remarcar que aquest mapa d'afinació sols ha de servir d'orientació. Ja que cada dia els elements que influïxen en l'afinació varien i per tant, ha de ser sempre l'escolta la que dictarà la correcció de la afinació de les notes.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada