La capacitat per millorar ve determinada per la capacitat que tingues per canviar hàbits. "Si sempre fas el mateix, sempre obtindràs el mateix resultat".

EL DESENVOLUPAMENT DEL VIBRATO EN ELS INSTRUMENTS DE VENT METALL GREU


QUÈ ÉS EL VIBRATO?

El vibrato és una fluctuació de la freqüència del so utilitzada per donar més expressivitat a certs passatges musicals i variar així el interès musical d'una frase. Requerit o no pels compositors, ha de ser utilitzat amb moderació i bon gust d'acord amb els requeriments de l'obra musical.

 
 
El vibrato és utilitzat pels músics més experimentats en les seus interpretacions. Entre altres instruments, s'utilitza en la família de les cordes i en gran part de la família de vent, en corneta, trompeta, trombó, tuba pel que fa a la família de vent metall, però també en la flauta, oboè i saxòfon en els instruments de vent fusta. Els trompiste americans no l'utilitzen tan com ho fans els trompistes europeus. Un cas semblant passa amb els clarinetistes. Els cantants en canvi, utilitzen el vibrato la major part del temps. Independentment del nivell de l'instrumentista, aquest haurà d'aprendre a produir el vibrato i a utilitzar-ho de manera eficaç. TIPUS DE VIBRATÓ EN EL INSTRUMENTS DE VENT METALL

Hi ha 5 tipus de vibrato d'ús comú entre els instrumentistes de vent metall:
  • Vibrato de mà. Els trompetistes poden utilitzar el moviment de la mà per crear un bon vibrato, però que la tècnica es limita a instruments d'aquesta configuració de sortida recta, per raons pràctiques. Pot ser utilitzat tanmateix per instrumentistes de trombó de vàlvules.  
  • Vibrato lliscat. Els trombonistes poden optar per utilitzar aquest tipus de vibrato ja que el mecanisme de la vara així ho permet. Aquest tipus de vibrat no és possible per als instruments de vàlvules (trompeta, trompa, trombó de vàlvules, bombardí, tuba...). 
  • Vibrato de llavis. El vibrato es produeix en moure lleugerament el llavi inferior amunt i avall (ia ia ia) per produir les variacions de to.
  • Vibrato de mandíbula. Aquest vibrato és similar al de llavi, però en aquest cas, el moviment es produix amb la tota la mandíbula amunt i avall (uo uo uo), no només amb els llavis. 
  • Vibrato d'aire. En aquest tipus de vibrato es produix una manipulació del fluix d'aire. És molt comú que els flautistes, però no és tan utilitzat entre els instrumentistes de vent metall.


1. Practica sense vibrato

Abans de començar a aplicar el vibrato en l'interpretació, cal aprendre a expressar correctament el passatge musical sense vibrato. Per això, el primer pas serà aprendre a interpretar sense utilitzar el vibrato per tal d'assegurar-se que es té un ple control de la situació, ja que aquesta ha de ser la base del seu vibrato. Interpreta un parell de cançons a velocitat lenta sense utilitzar el vibrato i aprèn a frasejar correctament sense vibrato, igual que fan els clarinetistes i trompistes americans. Si vostè ja té un bon vibrato, aquest és un bon exercici, ja que et fa realment pensar en el fraseig.

 
2. Controlar els músculs 

El segon pas, és practicar els trinats de llavi. Un exercici molt bo per a practicar amb el bombardí és començar en el Sib2 (part superior del pentagrama), i pujar al Re3 en lligat, tornar al Sib2 i pujar novament al Re3, repetint aquest moviment successivament. Recomane realitzar aquest exercici inicialment a valors de negres a velocitat de negra a 60 i augmentar progressivament la velocitat. 
En algun moment serà extremadament complicat passar ràpid entre les dues notes, així que seran els teus llavis els encarregats de facilitar el pas entre les dues. Per a fer-ho possible, cal trobar un punt mig entre les dues notes i moure ràpidament els llavis entre les dues notes. Si trobes exactament el punt mig, el moviment dels llavis permetran passar de nota a nota amb major facilitat. De tota manera, per a desenvolupar aquesta habilitat recomane començar lent, accelerar la velocitat a poc a poc i finalitzar reduint gradualment la velocitat, tot en una mateixa respiració.

Posteriorment passarem a treballar altres notes. Accionarem la 2a vàlvula (2a posició) per a lligar el La2 i el Do#3. Després practicarem amb el Si2 i el Re3 accionant la 1a i 2a vàlvula. 

És molt probable que comence a tenir problemes quan practiques notes inferiors a la 4a línia, així que no et molestes en practicar aquestes notes. Un següent pas és realitzar "ràfegues" molt ràpides de llavis amb les notes anteriorment practicades. Ha de ser capaç de realitzar un trinat a gran velocitat sense la preparació dels exercicis anteriors. 

Practicar aquests exercicis ajudarà a adquirir un major control del vibrato en totes les seues variants: ampli/estret, ràpid/lent. Finalment caldria practicar aquests exercicis en el registre agut.
 


Quan no utilitzar el vibrato
 

Hi ha moments en què es necessita mantindre el so estable (sense vibrato): quan es toca a distància d'octava o amb altres instruments que no estan utilitzant el vibrato o en notes de curta durada. Aquest últim punt ha de ser ignorat per aquells instrumentistes que hagin desenvolupat correctament el vibrato. Encara que de manera generalitzada no utilitzarà el vibrato en les notes curtes, si així ho desitja pots forçar un vibrato ràpid en una nota important en una frase, fins i tot si es tracta d'una nota breu. En una frase musical de corxeres lligades, aplicar el vibrato en cada nota no és una bona idea. Ja que crearà un so inestable a la línia melòdica perquè el vibrato varia el centre tonal de les notes, i quan es tracta de notes curtes el vibrato pot generar efectes molt estranys.L'ús eficaç de vibrato
 

L'ús adequat de vibrato requereix una acurada reflexió o instint sobre cap a on va la frase, on ha de créixer l'energia i on minvar, etc. Cal tenir el control dels músculs per fer el que el cor i el cap diuen que fer. Escolta a bons intèrprets i prestar atenció a aquest tipus de subtilesa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada